Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului

SERVICIUL CABINET PRIMAR

Şef Serviciu: Mariana Stan
Telefon: 021 319 10 13 int. 112

COMPARTIMENT CABINET VICEPRIMAR

Coordonator: ---------------
Telefon: 021 319 10 13 int. 106

COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

Coordonator: Valentina Mureșeanu
Telefon: 021 319 10 13 int. 221

COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Coordonator: Octavian Popa

BIROUL AUDIT INTERN

Şef Birou: Mihaela Violeta Miroşanu
Telefon: 021 319 10 13 int. 166

SERVICIUL DE STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILĂ, PROGRAME, PROIECTE ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Şef Serviciu: Turcu Răducu-Gabriel
Telefon: 021 319 10 13 int. 181

SERVICIUL IMAGINE ȘI RELAȚII CU MASS-MEDIA

Şef Serviciu: Bogdan Tamaş
Telefon: 021 319 10 13 int. 205

SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL

Şef Serviciu: Ecaterina Cristina Sârb
Telefon: 021 319 10 13 int. 152

COMPARTIMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

Coordonator: Mioara Manuela Moise
Telefon: 021 319 10 13 int. 151

ARHITECT ŞEF

Arhitect Şef: Ciobanu Oprescu Olivia Ana

Biroul Reglementări Urbanistice şi Arhivă
Şef Birou: Mihaela Raluca Epifan

Biroul Urbanism şi Autorizaţii de Construire pentru Construcţii Clasa A
Şef Birou: Cristian Gheorghe

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire pentru Construcții Clasa B
Şef Serviciu: Alice Roxana Sofronie

Serviciul Autorizaţii Lucrări Edilitare, Infrastructură Dezvoltare Durabilă
Şef Serviciu: Sanda Dorina Teodorescu

Compartimentul Publicitate şi Autorizări
Coordonator: Gheorghe Ene

Compartimentul Informare Urbanistică
Coordonator: Cristian Simion Negritu

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv: Eftimie Maria Magdalena
Director Executiv Adjunct: Mihaela Daniela Bucur

Compartiment Strategie şi Dezvoltare Socio-Economică

Serviciul Buget, Execuţie Bugetară
Şef Serviciu: Maria Ionescu

Director executiv adjunct

Serviciul Contabilitate
Şef Serviciu: Andreea Valentina Iancu

Compartimentul Financiar

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv: Cosmin Marius Fodoroiu
Telefon: 021.319.10.13, int. 223
Fax: 021.222.32.58

Program cu publicul: Marți 9.00 - 12.00; Joi 13.00 - 16.00

Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări
Şef Serviciu: Diana Mihaela Moraru

Serviciul Achiziţii Publice
Şef Serviciu: Pauliuc Diana Beatrice Ileana

Serviciul Urmărire şi Derulare Servicii
Şef Serviciu: Daniela Bălăceanu

Serviciul Reabilitare Termică şi Energii Alternative
Şef Serviciu: Mihaela Maria Popa

Atribuțiile Direcției Investiții
Situația reabilitării infrastructurii rutiere de către Direcția Investiții la 31.12.2006
Planul de investiții pe anul 2007 pentru reabilitarea infrastructurii rutiere în sectorul 1

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

Director Executiv: Liliana Senteș

Compartiment Fond Imobiliar
Coordonator: ---------------

Serviciul de Utilităţi Publice
Şef Serviciu: Cecilia Dinica

Serviciul Administrativ
Şef Serviciu: Ciobanu Laurențiu Vasile

DIRECȚIA JURIDICĂ

Director Executiv: Ana Mihaela Iacob

Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic
Şef Serviciu: Ovidia Ileana Lupașcu

Serviciul Legislaţie şi Spaţii cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă
Şef Serviciu: Beatrice Florentina Moja

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

Director Executiv: Petrică Marius Ionescu

Serviciul Resurse Umane și Organizare
Şef Serviciu: Iulian Ghinescu

Serviciul Dezvoltare Instituţională
Şef Serviciu: Geta Ioniţă

DIRECȚIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU ŞI EVIDENŢĂ ELECTORALĂ

Director Executiv: Haidemak Mădălina Veronica

Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol
Coordonator: ---------------

Program de lucru cu publicul: Marţi orele 10 - 15

Compartiment Cadastru şi Patrimoniu
Coordonator: Mihai Cristian Petre

Compartiment Evidenţă Electorală
Coordonator: Marin Mirea
Telefon: 021.319.10.13/ int. 220

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ SECTOR 1

Director Executiv: Elena Simona Moisescu
Director Executiv Adjunct: ---------------

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor
Adresa: Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.222.04.48

Serviciul de Stare Civilă
Adresa: Bd. Maresal Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.222.01.09

DIRECTOR EXECUTIV
Compartiment Informatic
Compartiment Analiză-Sinteză, Secretariat
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Serviciul Înregistrări Acte de Naştere
Compartiment Înregistrări Acte de Casătorie şi Divorţ pe cale Administrativă
Compartiment Înregistrări Acte de Decese şi Informatică
Serviciul Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare De Carieră ale României
Compartiment Registratură Şi Relaţii Cu Publicul
Compartiment Corespondenţă, Rectificări Şi Înscrieri Menţiuni În Străinătate
Biroul Transcrieri Certificate Înregistrate La Autorităţile Administrative Locale Din Străinatate
Biroul nr. 1 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 2 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 3 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 4 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 5 de Evidenţă a Persoanelor

Programul de lucru cu publicul şi actele necesare pentru depunerea diverselor solicitări la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 pot fi găsite la adresa www.starecivila1.ro.

SECRETARUL SECTORULUI:

Secretar: Daniela Nicoleta Cefalan

Serviciul secretariat general, audienţe
Şef Serviciu: Georgeta Raportaru

Biroul autoritate tutelară
Şef Birou: Mariana Potcoavă
Telefon: 021 319 10 13 int. 275
Tel./Fax: 021 315 05 93