Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Descărcare formulare


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Serviciul Urbanism
Directia Generală de Evidenţă a Persoanei Sector 1
Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul
Serviciul Publicitate si Autorizatii
Serviciul Utilităţi Publice
Serviciul Legalizare, Avizare Contracte
Serviciul Fond Imobiliar
Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Directia Investitii
Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice
Directia Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol
Cantina Centrala de Ajutor Social
Biroul Receptii si Regularizari Taxe
Serviciul Alocaţii - Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă
Administraţia Pieţelor
Administraţia Domeniului Public
Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual
Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice


INFORMARE MASURI DE MEDIU SI CLIMA – PNDR 2014 - 2020Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat conform O.U.G nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere ajutor de încălzire

Declaraţie

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat
Serviciul Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Directia Generală de Evidenţă a Persoanei Sector 1

Informatii utile privind eliberarea actului de identitate:
Contravaloarea actelor de identitate

Dovada adresei de domiciliu

Eliberarea Actului de Identitate in caz de pierdere, furt, distrugere

Eliberarea Cartii de Identitate Provizorii

Eliberarea Actului de Identitate la expirarea termenului de valabilitate, a datelor de stare civila, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Eliberarea Actului de Identitate la implinirea varstei de 18 ani

Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului

Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

Eliberarea Actului de Identitatea la implinirea varstei de 14 ani

Eliberarea Cartii Identitate la dobandirea cetateniei Romane

Eliberearea Cartii de Identitate Provizorii persoanelor cu domiciliu in strainatate

Inscrierea in Actul de Identitate a mentiunii de resedinta

In atentia cetatenilor

Formulare:
Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate

Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Cerere pentru Inscrierea in Actul de Identitate a Mentiunii privind Stabilirea Resedintei

(Nota: Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4 , iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).)

Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul

Cerere eliberare Adeverinta stagiu practica

Cerere legea 544 privind accesul liber la informatiile publice

Reclamatie administrativa legea 544
Serviciul Publicitate si Autorizatii

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Serviciul Utilităţi Publice

Declaraţie restaurant

Notificarea vânzărilor de lichidare

Notificarea vânzărilor de soldare

Cerere eliberare acord de prezentare sezoniera in afara spatiilor comerciale

Cerere privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii comerciale situate în zone publice

Cerere privind emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică

Cerere privind eliberarea/prelungirea acordului de comercializare pe domeniul public pentru chioșcuri de presă/flori

Model acord vecini pentru alimentaţie publică şi pentru terasă

Cerere privind vizarea anuală/prelungirea autorizației de funcționare pentru alimentație publică / alte activități recreative și distractive/terasă amplasate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
Serviciul Legalizare, Avizare Contracte

Cerere deschiderea procedurii succesorale

Serviciul Fond Imobiliar

Cerere atribuire locuinta Legea 114 din 1996

Cerere inchiriere locuinta din Programul ANL

Cerere OG 19 din 1994

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii- Directia Investitii

Cerere emitere aviz al Primarului Sectorului 1

Cerere emitere aviz de amplasare

Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere prelungirea valabilitatii autorizatiei de Construire sau Desfiintare

Cerere pentru emiterea autorizatiei de Construire sau Desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Instiintare incepere lucrari de construire

Directia Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol

Pliant cadastru

Acordare despagubiri Legea 44

Cerere eliberare Certificat de producator

Cerere figurare in Registrul Agricol

Cerere legea 15

Cerere negatie detinere teren agricol in Sectorul 1

Cantina Centrala de Ajutor Social

Cerere aprobare masa la Cantina Centrala

Biroul Receptii si Regularizari Taxe

Model ITL


Cerere receptie terminare lucrare


Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate ce se completeaza in dublu exemplar.


Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor


Certificat de performanta energetica


Certificat de atestare a edificarii constructiei

Serviciul Alocaţii - Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale

ALOCAŢIA DE STAT acordată în baza Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular ]

INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI acordată în baza OUG nr.148/2005 şi OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular 1 ]    [ descărcaţi formular 2 ]

STIMULENTUL DE INSERŢIE acordat în baza OUG nr.148/2005//OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular 1 ]    [ descărcaţi formular 2 ]Pentru mai multe detalii şi tipizate accesaţi www.dgaspc-sectorul1.ro

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă

Declaratie ca nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)

Formular cerere transcriere împuternicit

Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act

Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit

Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor

Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor

Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act

Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit

Cerere eliberare certificat de deces

Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
Administraţia Pieţelor

Contract Utilitati

Conventie Contractuala Tarabe

Administraţia Domeniului Public

Atenţie ! - Formularele tip şi documentele solicitate sunt cu caracter orientativ, soluţionarea cererilor diferă de specificul situaţiei.A. COMPARTIMENTUL PARCAJE
Regulament intern privind activitatea de organizare, punere in functiune si exploatare a parcarilor de resedinta din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

Informatii referitoare la reinnoirea contractelor de inchiriere a locurilor de parcare pentru anul 2018

Documente necesare pentru inchirierea unui loc de parcare in parcajele de resedinta administrate de A.D.P. Sector 1

Solicitare închiriere loc de parcare 2018

Prelungire contract loc de parcare 2018

Contract de Comodat 2018


B. SERVICIUL SPATII VERZI
Cerere toaletare arbori


C. SERVICIUL MECANIZARE
Cerere montare stâlpişori blocaj auto

Cerere montare gard metalic

Cerere montare bănci


D. SERVICIUL TEHNIC-INSPECŢIE

Documente necesare:
Documente necesare pentru contract de ocupare temporara a domeniului public aflat in administrarea A.D.P. Sector 1

Documente necesare pentru eliberare aviz traseu, adeverință machetă și vizare grafic de execuție și aviz direcția spații verzi conform certificat de urbanism eliberat de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare acord de principiu pentru firmă luminosă / neluminoasă - copertină conform certificat de urbanism eliberat de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare proces verbal predare amplasament conform autorizatie de construire eliberată de de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare proces verbal recepție preliminară conform autorizatie de construire eliberată de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare proces verbal recepție finală conform autorizatie de construire eliberată de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare acord de principiu pentru ampasare schelă / organizare de santier conform certificat de urbanism eliberat de Sectorul 1 sau P.M.B. în vedere eliberării autorizatiei de construireFormulare cereri:

Cerere depozitare materiale persoane fizice
Cerere depozitare materiale societati comerciale

Cerere adeverinţă machetă - aviz traseu persoane fizice
Cerere adeverinţă machetă - aviz traseu societati comerciale

Cerere acord de principiu firmă luminoasă persoane fizice
Cerere acord de principiu firmă luminoasă societati comerciale

Cerere predare amplasament persoane fizice
Cerere predare amplasament societati comerciale

Cerere Recepţie Preliminară persoane fizice
Cerere Recepţie Preliminară societati comerciale

Cerere Recepţie Finală persoane fizice
Cerere Recepţie Finală societati comerciale
Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual


Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual

Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice


Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice