ACCESAȚI AICI VERSIUNEA FACILĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI


Buget local


Descărcare formulare


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Serviciul Urbanism

Directia Generală de Evidenţă a Persoanei Sector 1

Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul

Serviciul Publicitate si Autorizatii

Serviciul Utilităţi Publice

Serviciul Legalizare, Avizare Contracte

Serviciul Fond Imobiliar

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Directia Investitii

Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice

Directia Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol

Cantina Centrala de Ajutor Social

Biroul Receptii si Regularizari Taxe

Serviciul Alocaţii - Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă

Administraţia Pieţelor

Administraţia Domeniului Public

Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiActe necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat conform O.U.G nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere ajutor de încălzire

Declaraţie

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat
Serviciul UrbanismCerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Directia Generală de Evidenţă a Persoanei Sector 1Informatii utile privind eliberarea actului de identitate:

Contravaloarea actelor de identitate

Dovada adresei de domiciliu

Eliberarea Actului de Identitate in caz de pierdere, furt, distrugere

Eliberarea Cartii de Identitate Provizorii

Eliberarea Actului de Identitate la expirarea termenului de valabilitate, a datelor de stare civila, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Eliberarea Actului de Identitate la implinirea varstei de 18 ani

Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului

Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

Eliberarea Actului de Identitatea la implinirea varstei de 14 ani

Eliberarea Cartii Identitate la dobandirea cetateniei Romane

Eliberearea Cartii de Identitate Provizorii persoanelor cu domiciliu in strainatate

Inscrierea in Actul de Identitate a mentiunii de resedinta

In atentia cetatenilor


Formulare:

Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate

Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Cerere pentru Inscrierea in Actul de Identitate a Mentiunii privind Stabilirea Resedintei

(Nota: Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4 , iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).)

Serviciul Registratura si Relatii cu PubliculCerere eliberare Adeverinta stagiu practica

Cerere legea 544 privind accesul liber la informatiile publice

Serviciul Publicitate si AutorizatiiCerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Serviciul Utilităţi PubliceDeclaraţie restaurant

Notificarea vânzărilor de lichidare

Notificarea vânzărilor de soldare

Cerere eliberare acord de prezentare sezoniera in afara spatiilor comerciale

Cerere privind eliberarea autorizației de comercializare în piețe

Cerere privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii comerciale situate în zone publice

Cerere privind emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică

Model acord vecini pentru alimentaţie publică şi pentru terasă

Serviciul Legalizare, Avizare ContracteCerere deschiderea procedurii succesorale

Serviciul Fond ImobiliarCerere atribuire locuinta Legea 114 din 1996

Cerere inchiriere locuinta din Programul ANL

Cerere OG 19 din 1994

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii- Directia InvestitiiCerere emitere aviz al Primarului Sectorului 1

Cerere emitere aviz de amplasare

Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari UrbanisticeCerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere prelungirea valabilitatii autorizatiei de Construire sau Desfiintare

Cerere pentru emiterea autorizatiei de Construire sau Desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Instiintare incepere lucrari de construire

Directia Fond Funciar, Cadastru si Registrul AgricolAcordare despagubiri Legea 44

Cerere eliberare Certificat de producator

Cerere figurare in Registrul Agricol

Cerere legea 15

Cerere negatie detinere teren agricol in Sectorul 1

Cantina Centrala de Ajutor SocialCerere aprobare masa la Cantina Centrala

Biroul Receptii si Regularizari TaxeCerere receptia lucrarilor de constructii

Cerere regularizare taxe


Model ITL


Cerere receptie terminare lucrare


Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate


Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Serviciul Alocaţii - Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor SocialeALOCAŢIA DE STAT acordată în baza Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular ]

INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI acordată în baza OUG nr.148/2005 şi OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular 1 ]    [ descărcaţi formular 2 ]

STIMULENTUL DE INSERŢIE acordat în baza OUG nr.148/2005//OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular 1 ]    [ descărcaţi formular 2 ]Pentru mai multe detalii şi tipizate accesaţi www.dgaspc-sectorul1.ro

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare CivilăDeclaratie ca nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)

Formular cerere transcriere împuternicit

Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act

Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit

Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor

Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor

Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act

Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit

Cerere eliberare certificat de deces

Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit

Administraţia PieţelorContract Utilitati

Conventie Contractuala Tarabe

Administraţia Domeniului PublicAtenţie ! - Formularele tip şi documentele solicitate sunt cu caracter orientativ, soluţionarea cererilor diferă de specificul situaţiei.A. SERVICIUL PARCAJE

Cerere loc de parcare


B. SERVICIUL SPATII VERZI

Cerere toaletare arbori


C. SERVICIUL MECANIZARE

Cerere montare stâlpişori blocaj auto

Cerere montare gard metalic

Cerere montare bănci


C. SERVICIUL TEHNIC ACHIZIŢII PUBLICE


Documente necesare:

Documente necesare pentru contract de ocupare temporara a domeniului public aflat in administrarea A.D.P. Sector 1

Documente necesare pentru eliberare aviz traseu, adeverință machetă și vizare grafic de execuție și aviz direcția spații verzi conform certificat de urbanism eliberat de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare acord de principiu pentru firmă luminosă / neluminoasă - copertină conform certificat de urbanism eliberat de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare proces verbal predare amplasament conform autorizatie de construire eliberată de de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare proces verbal recepție preliminară conform autorizatie de construire eliberată de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare proces verbal recepție finală conform autorizatie de construire eliberată de Sectorul 1 sau P.M.B.

Documente necesare pentru eliberare acord de principiu pentru ampasare schelă / organizare de santier conform certificat de urbanism eliberat de Sectorul 1 sau P.M.B. în vedere eliberării autorizatiei de construireFormulare cereri:

Cerere depozitare materiale persoane fizice
Cerere depozitare materiale societati comerciale

Cerere adeverinţă machetă - aviz traseu persoane fizice
Cerere adeverinţă machetă - aviz traseu societati comerciale

Cerere acord de principiu firmă luminoasă persoane fizice
Cerere acord de principiu firmă luminoasă societati comerciale

Cerere predare amplasament persoane fizice
Cerere predare amplasament societati comerciale

Cerere Recepţie Preliminară persoane fizice
Cerere Recepţie Preliminară societati comerciale

Cerere Recepţie Finală persoane fizice
Cerere Recepţie Finală societati comerciale
Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anualCerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual