Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Formulare utile Resurse Umane

17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. OUG 24/2008 download
23.10.2017 Formular înscriere funcționari publici download
23.10.2017 Adeverință vechime în muncă și în specialitatea studiilor conform cf. Anexei 2D la Hot 611/2008 download
23.10.2017 Declarație cazier judiciar download
01.01.2016 Formularul B- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul C- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul D- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
01.07.2015 Formular înscriere personal contractual download
01.07.2015 Declarație avere conform Legii nr. 176/2010 download
01.07.2015 Declarație interese conform Legii nr. 176/2010 download