Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Formulare utile Resurse Umane

16.05.2018 Declarație pe propria răspundere privind neapartenența politică download
17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. OUG 24/2008 download
17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. LG 290 pe 2004 download
23.10.2017 Formular înscriere funcționari publici download
23.10.2017 Adeverință vechime în muncă și în specialitatea studiilor conform cf. Anexei 2D la Hot 611/2008 download
23.10.2017 Declarație cazier judiciar download
01.01.2016 Formularul B- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul C- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul D- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
01.07.2015 Formular înscriere personal contractual download
01.07.2015 Declarație avere conform Legii nr. 176/2010 download
01.07.2015 Declarație interese conform Legii nr. 176/2010 download