Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari din cadrul Poliţiei Locale Sector 1

Conducere


Şef Serviciu: Marius Daniel TaifasDate de Contact


Adresa: str. Prometeu nr. 26

Telefon: 021.232.66.35 (int. 120)

Email: contact@politialocalasector1.roProgram cu publicul


Marţi: 09:00-13:00

Joi: 12:00-16:00Atribuţiile Serviciului


În Sectorul 1, departamentul care se ocupă de problemele asociaţiilor de proprietari este Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari din cadrul Poliţiei Locale. Atribuţiile serviciului sunt următoarele:


» participă la şedinţele asociaţiilor de proprietari;

» analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale în materie;

» popularizează legislaţia în domeniul locativ în rândurile asociaţiilor de proprietari;

» organizează concursurile privind atestatul de administrator;

» propune acordarea şi retragerea în condiţiile legii a atestatului de administrator;

» previne şi gestionează conflictele între proprietarii din cadrul asociaţiei sau/şi condominiului;

» propune Consiliului Local Sector 1 iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor specifice legate de funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

» sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

» îndrumă şi sprijină proprietarii pentru a se constitui în asociaţii de proprietari;

» îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce le revin asupra proprietăţii comune;

» acordă îndrumare privind activitatea de control asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari;

» sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari privind măsurile de securitate şi protecţie a bunurilor;

» sprijină şi îndrumă membrii asociaţiilor privind măsurile care trebuie luate pentru prevenirea infracţionalităţii;

» acordă consultanţă privind regimul animalelor de companie şi fără stăpân;

» îndrumă asociaţiile de proprietari privind luarea de măsuri pentru menţinerea curăţeniei din condominiu şi împrejurimile acestuia, precum şi depozitarea deşeurilor;

» constată şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale în materie.
Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari din cadrul Poliţiei Locale Sector 1http://www.primariasector1.ro/images/serviciul-proximitate.jpg