Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari din cadrul Poliţiei Locale Sector 1

Conducere


Şef Serviciu: Marius Daniel TaifasDate de Contact


Adresa: str. Prometeu nr. 26

Telefon: 021.232.66.35 (int. 120)

Email: contact@politialocalasector1.roProgram cu publicul


Marţi: 09:00-13:00

Joi: 12:00-16:00Atribuţiile Serviciului


În Sectorul 1, departamentul care se ocupă de problemele asociaţiilor de proprietari este Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari din cadrul Poliţiei Locale. Atribuţiile serviciului sunt următoarele:


» asigură o legătură permanentă cu comunitățile locale și cetățenii sectorului, pentru cunoașterea doleanțelor acestora în legătură cu aspectele care le afectează siguranța personală și a bunurilor;

» asigură popularizarea în rândul cetățenilor a activităților de prevenire a unor categorii de fapte antisociale;

» asigură o legătură operativă cu agenții de proximitate din cadrul serviciilor de ordine și liniște publică;

» primește și soluționează petițiile repartizate, în termenul prevăzut de lege;

» analizează și controlează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale în materie;

» popularizează legislația în domeniul locativ în rândurile asociațiilor de proprietari;

» organizează concursurile privind atestatul de administrator;

» acordă autorizații persoanelor juridice pentru activitatea de administrare imobile;

» acordă și retrage în condițiile legii atestatul de administrator;

» îndrumă și sprijină proprietarii/asociațiile de proprietari în vederea respectării procedurilor legale în domeniu;

» asigură accesul cetățenilor/asociațiilor de proprietari la orice informație privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari în cadrul programului de relații cu publicul, telefonic și la sediul instituției;

» propune Consiliului Local Sector 1 inițierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor specifice legate de funcționarea asociațiilor de proprietari;

» constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale la nivelul asociațiilor de proprietari, conform prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea asociațiilor de proprietari.
Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari din cadrul Poliţiei Locale Sector 1http://www.primariasector1.ro/images/serviciul-proximitate.jpg