Accesul presei la ședințele Consiliului Local

Prezența reprezentanților mass-media la ședințele Consiliului Local Sector 1 este condiționată de completarea, în prealabil, a unui formular tip de acreditare care trebuie semnat de către redactorul-șef.

În consecință, vă rugăm să descărcați formularul de acreditare temporară valabil doar pentru ziua în care are loc ședința de Consiliu Local. Acesta trebuie completat și transmis către instituția noastră până la începerea ședinței de Consiliu, pe adresa de e-mail: presa.primaria1@gmail.com.

După completarea și comunicarea formularului, accesul jurnaliștilor la ședința Consiliului Local va fi permis.

Formular acreditare presă la ședintele Consiliului Local Sector 1.