Administraţia Pieţelor


Director General: Luiza Aurelia Mărtescu


Adresa: Str. Luncani nr. 5, Sector 1
Telefon Secretariat: 021.317.14.63
Fax: 021.317.14.62Administraţia Pieţelor Sector 1 este o instituţie publică în subordinea Consiliului Local Sector 1 şi funcţionează în temeiul Legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală cu modificările ulterioare, OG nr.71/2002 și HG nr.348/2004, modificată și completată prin HG nr.1334/2004.Pentru desfăşurarea activităţii Administraţia Pieţelor Sector 1 utilizează venituri proprii provenite din taxe; tarife; chirii şi alte venituri, obţinute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998, modificată şi completată prin Legea 27/1999, art.19 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002, Hotărârea Guvernului 955/2004, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local și art.16 din Hotărârea Guvernului nr.348/2004, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1334/2004.


Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Piețelor Sector 1

Organigrama Administrației Piețelor Sector 1

Statul de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Anunțul privind închirierea prin licitație publică cu strigare în vederea închirierii a 46 de spații comerciale situate în Piața Matache, Piața 1 Mai, Pajura

15 martie 2018 – Anunțul Administrației Piețelor Sector 1 cu privire la punerea la dispoziția persoanelor fizice autorizate și juridice a unor locuri pentru comercializarea produselor specifice sărbătorilor pascale

Administraţia Pieţelorhttps://www.primariasector1.ro/images/piete.jpg