Data: 03.02.2017

Toate informațiile despre reabilitarea termică, afișate pe www.primariasector1.ro


Primăria Sectorului 1 vine în întâmpinarea nevoilor locuitorilor din această zonă administrativă și asigură transparența totală a programului de reabilitare termică a blocurilor. 

La inițiativa Primarului Dan Tudorache, în premieră pentru Sectorul 1, toate informațiile  actualizate referitoare la anveloparea blocurilor sunt postate pe site-ul www.primariasector1.ro

Informațiile pot fi vizualizate la secțiunea Programe și Proiecte, subsecțiunea Reabilitare Termică, capitolul Reabilitarea termică în desfășurare la următorul link:
http://www.primariasector1.ro/desfasurare-reabilitare-termica.html.

Aici persoanele interesate pot găsi informații la zi privitoare la lista blocurilor ce vor intra în execuția lucrărilor de reabilitare termică în perioada 2019-2020, lista blocurilor eligibile construite înainte de anul 1950 în legătură cu care trebuie semnat contractul de mandat pentru a putea  intra în programul de izolare termică și lista blocurilor pentru care este necesară actualizarea sau completarea dosarului în vederea anvelopării.

"Mi-am propus ca Primăria Sectorului 1 să devină un model de transparență în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor, a modului de cheltuire a banului public precum și în privința proiectelor și programelor pe care le derulează. Iată de ce toate persoanele interesate pot afla informații complete despre programul de reabilitare termică a blocurilor accesând site-ul instituției. Numai astfel putem să construim o relație normală între administrația locală și cetățeni, în deplin acord cu standardele europene în materie", a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

180 de blocuri vor fi reabilitate în următorii doi ani

La sfârșitul anului 2018 a fost relansat programul de reabilitare termică a blocurilor  pentru ca Sectorul 1 să devină în curând prima comunitate eficientă energetic. Administrația locală a Sectorului 1 își va îndeplini angajamentul față de cetățenii din această zonă administrativă și va finaliza acest program în aceleași condiții ca și până acum: gratuit pentru cetățeni.
În anii 2019 și 2020 vor intra în execuție 180 de blocuri din Sectorul 1. Pe site-ul Primăriei Sectorului 1 poate fi consultată lista acestor imobile, precizându-se și numărul de apartamente pe care îl are fiecare bloc în parte. Menționăm că numărul curent din cadrul listei nu reprezintă ordinea în care clădirile vor intra în execuția lucrărilor, blocurile fiind postate pe site în ordinea alfabetică. În acest moment, Primăria Sectorului 1 derulează procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a reabilitării termice la aceste imobile.
În plus, față de aceste 180 de blocuri la care va demara execuția reabilitării termice, în Sectorul 1 mai sunt 68 de imobile pentru care este necesară completarea/actualizarea dosarului în vederea reabilitării termice. Lista acestor imobile poate fi consultată de către persoanele interesate pe site-ul www.primariasector1.ro. Primăria Sectorului 1 invită asociațiile de proprietari ce se regăsesc în această listă să contacteze administrația locală – Serviciul de Reabilitare Termică pentru actualizarea/completarea dosarului în vederea includerii în programul local pentru creșterea performanței energetice.

Important! Pot fi reabilitate termic și blocurile construite înainte de 1950

Potrivit Legii 180/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor pot fi reabilitate blocurile de locuințe după proiecte elaborate până în anul 1990 (inclusiv cele dinainte de 1950), cu excepția:
- Blocurilor de locuințe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice
- Blocurile de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente.

Lista celor 36 de blocuri din Sectorul 1 construite înainte de 1950 eligibile de a intra în programul de reabilitare termică poate fi consultată, de asemenea, pe site-ul www.primariasector1.ro.
În vederea semnării contractului de mandat, necesar pentru ca aceste imobile să intre în programul de izolare termică, este nevoie de completarea următoarelor documente:

- Solicitarea înscrierii în programul local multianual  privind creșterea performanței energetice
- Hotărârea Adunării Generale a asociației de proprietari referitoare la înscrierea în program
- Lista proprietarilor
- Lista proprietarilor care doresc înscrierea  imobilului în programului de reabilitare termică
- Contractul de mandat.

Alte informații referitoare la programul de anvelopare pot fi obținute de la Serviciul Reabilitare termică al Primăriei Sectorului 1, la numărul de telefon:021/319.10.13/int.290.

Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică