Data: 04.04.2021

Proiect: Companiile, ONG-urile și asociațiile de proprietari vor putea amenaja și întreține spațiile verzi

Agenții economici, instituțiile publice, asociațiile de proprietari și organizațiile neguvernamentale vor putea investi în amenajarea și întreținerea unor spații verzi, conform unui proiect de hotarăre de consiliu local pus în dezbatere publică.

Pentru a da posibilitatea companiilor și societății civile să se implice în conservarea și înfrumusețarea spațiilor verzi aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local Sector 1, administrația locală a elaborat proiectul "Adoptă un spațiu verde". Proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public (ADP), și persoanele interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului este pus în dezbatere publică pe site-ul www.primariasector1.ro, secțiunea "Sectorul 1": https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice.html 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, până în data de 12.04.2021, se pot trimite în scris, pe adresele de e-mail registratura@primarias1.ro și secretariat@primarias1.ro, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Totodată, pe site-ul instituției este disponibil și un formular on-line pentru colectare propuneri opinii și recomandări.

Destinația de spațiu verde a terenului nu poate fi schimbată

Agenții economici, instituțiile publice, asociațiile de proprietari și organizațiile neguvernamentale, în calitate de beneficiari, vor asigura din fonduri proprii amenajarea și întreținerea spațiilor verzi publice luate în îngrijire.

Solicitarea de a adopta un spațiu verde se va depune la Serviciul Spații Verzi din cadrul ADP Sector 1 și va fi însoțită de o schiță cu amenjarea propusă. În această schiță, se vor prezenta tipurile de vegetație/dotări care vor fi folosite. Solicitările vor fi soluționate în ordinea înregistrării, întâietate având asociațiile de proprietari pentru spațiile verzi publice aferente propriului condominiu.

Potrivit acestui proiect de hotărâre, urmează a fi date în gospodărire către persoanele juridce sau asociațiile de proprietari doar acele spații verzi aflate în administrarea ADP Sector 1 aferente locuințelor de tip condominium formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuințe, cu rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

ADP Sector 1, în calitate de administrator, are dreptul să fie informat în legătură cu intervențiile asupra spațiului verde și are dreptul de a iniția și promova proiecte de investiții, precum și dreptul de a modifica sau denunța în mod unilateral acest protocol.

Beneficiarul are dreptul de a gospodări terenul în mod direct, pe riscul, cheltuiala și pe răspunderea sa, fără a putea să monteze sau să depoziteze acolo piese de mobilier sau alte obiecte și fără a putea schimba destinația de spațiu verde. De asemenea, beneficiarul trebuie să gospodărească  suprafața de teren în regim de continuitate, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia.
        


Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro
Proiect: Companiile, ONG-urile și asociațiile de proprietari vor putea amenaja și întreține spațiile verzihttps://www.primariasector1.ro/foto/articles/comunicatepresa/adp-1.jpg