Data: 11.06.2021

Contractul cu Romprest și toate actele adiționale ale acestuia, disponibile pe site-ul Primăriei

Primăria Sectorului 1 asigură transparența totală a relației contractuale dintre Consiliul Local și Compania Romprest Service SA. Pentru prima dată, după 13 ani de la semnare, contractul nr. J077/S/30.06.2008 cu privire la delegarea gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1, împreună cu toate actele adiționale ale acestuia, sunt disponibile pe site-ul www.primariasector1.ro.

Toate persoanele interesate – cetățeni, instituții media, societate civilă etc. – pot afla direct de la sursă cum au evoluat tarifele serviciilor prestate de către operator, care sunt principalele obligații ale operatorului de salubrizare și ale autorității contractante sau care sunt condițiile de reziliere a contractului.

"Pentru că nu avem nimic de ascuns, am dispus transparentizarea totală a relației contractuale dintre Primăria Sectorului 1 și Compania Romprest. Fostele administrații au ținut la secret multe dintre prevederile acestui contract, în special actele adițonale. Până în prezent, nimeni nu a știut exact cât plătea primăria pentru serviciile de salubrizare și cum s-a ajuns ca Sectorul 1 să plătească cel mai mare tarif din România pentru acest serviciu. Începând de astăzi, aceste informații sunt "la liber" pentru oricine", afirmă primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Contractul a fost încheiat inițial pe o perioadă de 25 de ani și a suferit modificări de-a lungul timpului, fiind încheiate 11 acte adiționale:

0. Contractul Romprest;
1. Actul adițional nr. 1/30.06.2008;
2. Actul adițional nr. 2/23.10.2008;
3. Actul adițional nr. 3/01.07.2009;
4. Actul adițional nr. 4/31.07.2009;
5. Actul adițional nr. 5/01.11.2010;
6. Actul adițional nr. 6/16.05.2012;
7. Actul adițional nr. 7/12.06.2012;
8. Actul adițional nr. 8/27.11.2014;
9. Actul adițional nr. 9/16.07.2015;
10. Actul adițional nr. 10/03.11.2015;

11. Actul adițional nr. 11/01.04.2019;


Tarifele stabilite în momentul încheierii contractului - anul 2008 - pentru serviciile de salubrizare au suferit modificări semnificative pe parcursul anilor. Prima creștere a tarifelor a fost aprobată în anul 2012, prin Actul adițional nr. 7, când acestea au fost indexate cu indicele prețurilor de consum pe ramura apă, canal, salubritate, respectiv cu coeficientul de 0.515 cu data de referință luna iulie a anului 2011, adica trei ani de la data încheierii contractului.

Prețurile au mai fost modificate de încă două ori, în anii 2014 și 2019. Astfel, prin Actul adițional nr. 8 au fost actualizate tarifele începând cu luna octombrie 2014 cu indicele prețurilor de consum pe ramura apă, canal, salubritate, iar prin Actul adițional nr. 11 au fost introduse tarife noi.

Un alt aspect care a făcut obiectul actelor adiționale îl constituie modificarea suprafețelor în care Compania Romprest Service trebuie să asigure serviciile de salubrizare. În concret, prin Actele adiționale nr. 3, 4, 5 și 9 au fost adăugate suprafețe noi la cele incluse inițial în cadrul Anexei nr. 1 din Actul adițional nr. 1.Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro