Data: 22.07.2021

Publicăm raportul Ministerului Finanțelor care constată prejudiciul de 243 de milioane lei din contractul cu Romprest

Primăria Sectorului 1 publică integral procesul-verbal de inspecție realizat de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor prin care s-a constatat că Sectorul 1 a fost prejudiciat cu suma de 243.896.931,56 lei, în derularea contractului încheiat cu Compania Romprest Service SA de delegare a serviciilor de salubritate.

Toate persoanele interesate – cetățeni, instituții media, societate civilă etc. – pot consulta direct pe site-ul Primăriei Sectorului 1 concluziile Ministerului Finanțelor privind derularea contractului cu societatea Compania Romprest Service SA și cum a fost prejudiciat Sectorul 1 cu suma de  243 de milioane de lei, în ultimii cinci ani.
Banii reprezintă diferența între tarifele facturate de Romprest și achitate de Primăria Sectorului 1, fără bază legală și/sau contractuală, supradimensionate și creșterea de tarife cu indicele prețurilor de consum, precum și contravaloarea unor servicii și produse, neînscrise în contract și ale căror tarife/prețuri nu au fost stabilite urmare procedurii de atribuire a contractului și/sau potrivit legii. 

Conform documentului, procesul–verbal de inspecție cuprinde alte 36 de anexe care sunt parte integrantă în acesta și conține un număr de 834 file, precum și o anexă în format electronic (memorie USB).

Principalele constatări ale echipei de control

- Contractul de delegare a serviciilor de salubrizare a fost atribuit printr-o procedură de licitație deschisă, dar pe care Primăria Sectorului 1 a pregătit-o și derulat-o, în perioada 2007-2008, cu nerespectări flagrante ale prevederilor legale, în scopul explicit de a atribui contractul către Romprest, procedura nefiind altceva decât o formalitate;

- Contractul a fost încheiat și derulat în mod defectuos, cu nerespectarea prevederilor legale, inclusiv în ceea ce privește tarifele facturate de Romprest și achitate de Primăria Sectorului 1 din fonduri publice fără bază legală și/sau contractuală;

- Primăria Sectorului 1 a "aprobat" prin actul adițional nr. 7/ 12.06.2012  "indexarea" tarifelor cu 0,515, adică cu 51,5%, termen/ procedură inexistentă în legislația incidentă, în condițiile în care, potrivit legii, aprobarea este atribuția consiliului local, printr-un act adițional părțile convenind, ci nu aprobând;

- Prin semnarea Actului adițional nr. 7, Romprest și-a autoaprobat indexarea tarifelor, în condițiile în care printr-un act aditional, părțile convin modificări/ completări ale clauzelor contractuale, ci nu aprobă;

- Prin Actul adițional nr. 11, fără număr de înregistrare la Primăria Sectorului 1 și la Romprest, încheiat în data de 16.09.2019, tarifele au fost modificate în sensul creșterii, fără bază legală și/sau contractuală;

- Echipa de control a constatat un prejudiciu pe seama fondurilor publice în valoare totală de 243.896.931,56 lei, calculat ca diferență între tarifele facturate de Romprest și achitate de Primăria Sectorului 1, fără bază legală și/sau contractuală, mult supradimensionate și creșterea de tarife cu indicele prețurilor de consum, precum și contravaloarea unor servicii și produse, neînscrise în contract și ale căror tarife/prețuri nu au fost stabilite urmare a procedurii de atribuire a contractului și/sau potrivit legii;

- Faptele descrise în actul de control, efectuate cu nerespectarea prevederilor legale, care au creat prejudicii fondurilor publice – bugetul local al Primăriei Sectorului 1, în valoare de 243.896.931, 56 lei, pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de gestiune frauduloasă și abuz în serviciu.

- Echipa de control a dispus ca Primăria Sectorului 1 să recupereze creanța bugetară de 243.896.931,56 lei, de la Compania Romprest Service SA și/sau de la persoanele răspunzătoare.


Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro