Data: 02.08.2021

Publicăm contractul de salubrizare pentru starea de alertă

În spiritul transparenței care caracterizează Primăria Sectorului 1 și pentru corecta informare a opiniei publice, publicăm pe site-ul www.primariasector1.ro contractul încheiat de Sectorul 1 al Municipiului București și societate RER Ecologic Service București Rebu SA. Este vorba de un contract de prestări servicii de salubritate pe perioada stării de alertă.

"În acest moment avem un contract semnat cu compania RER, care operează și în Oradea. Diferența de preț dintre tarifele Romprest, în baza unui contract pe 25 de ani, și cele RER, pe perioada stării de alertă, este de 5 milioane de lei pe lună sau 60 de milioane de lei pe an. Bani pe care putem să-i investim în școli, spitale, în parcuri, în spații verzi, străzi, monumente istorice, în viitorul nostru și al copiilor noștri," a declarat primarul Scetorului 1, Clotilde Armand. 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a aprobat, în ședința din  23 iulie 2021, hotărârea privind instuirea stării de alertă și a măsurilor ce vor fi luate pentru creșterea capacității de răspuns și diminuarea impactului riscului generat de eșecul serviciului public de salubrizare de la nivelul Sectorului 1.

Starea de alertă pe teritoriul Sectorului 1 a fost instituită începând cu data de 24 iulie 2021, ora 00.00, și are o durată de maximum 30 de zile.

Potrivit acestei hotărâri, măsurile care vor fi luate în regim de urgență pentru creșterea capacității de răspuns și diminuarea impactului riscului generat de eșecul serviciului public de salubrizare de la nivelul Sectorului 1 sunt următoarele:

- Contractarea, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, de servicii de colectare, transport și sortare a gunoiului menajer și stradal în regim de maximă urgență de la operatori autorizați numai pe perioada stării de alertă și cu respectarea normelor concurențiale, a transparenței, egalității de tratament și a prevederilor legale referitoare la eficiență, eficacitate și legalitatea cheltuirii fondurilor publice;

- Întocmirea unei strategii pe termen mediu de către autoritățile publice locale ale Sectorului 1 privind prevenirea apariției tipului de risc generat de eșecul serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 1;

- Compartimentele funcționale cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 vor informa Prefectul Municipiului București în datele de 30.07.2021, 06.08.2021 și 13.08.2021 cu privire la stadiul întocmirii strategiei prevăzute mai sus;

- Intensificarea de către Poliția Locală, cu sprijinul Poliției Române, a controalelor/ verificărilor privind depozitarea ilegală de deșeuri;

Poliția Locală a Sectorului 1 și Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului vor monitoriza zilnic și vor trimite membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Prefectului Municipiului București informații periodice privind evoluția situației din teren, respectiv cantitatea de deșeuri colectată zilnic, cu defalcare pe fiecare operator, cantitățile de deșeuri predate către operatorii de gropi ecologice în vederea depozitării finale, numărul de procese-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale Sector 1 cu privire la nerespectarea legislației în domeniul gestionării deșeurilor de către operatorii economici și populație;

Autoritățile publice locale ale Sectorului 1 vor asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Compania Romprest Service SA.