Data: 17.11.2022

Dăm startul înscrierilor în platforma online pentru obținerea tichetelor anticriză. C. Armand: “Suntem pregătiți, de acum totul depinde de votul consilierilor”

Cetățenii Sectorului 1 cu vârsta de peste 18 ani se pot înscrie începând de astăzi pe platforma informatică https://tichetanticriza.ro pentru a beneficia de un tichet anticriză în valoare de 1.000 de lei.

Reamintim faptul, că la inițiativa primarului, Clotilde Armand, fiecare cetățean cu domiciliul sau reședința în Sectorul 1 care a împlinit vârsta de 18 ani ar putea beneficia de un tichet anticriză în valoare de 1.000 de lei pentru a face față crizei energetice și pentru a trece mai ușor peste această iarnă.

Conform legislației în vigoare, regulamentul de acordare a acestor tichete este în dezbatere publică și orice persoană interesată îl poate consulta accesând următorul link: https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice.html. După ieșirea Regulamentului din dezbaterea publică, urmează ca acesta să fie supus dezbaterii și votului Consiliului Local Sector 1.

"Prin aceste tichete anticriză în valoare de 1.000 de lei cetățenii Sectorului 1 vor face mai ușor față crizei energetice și vor trece mai ușor peste această iarnă. La nivelul aparatului primăriei totul este pregătit pentru acordarea rapidă și transparentă a acestor tichete. Platforma informatică prin accesarea căreia cetățenii majori din Sectorul 1 se pot înscrie pentru obținerea tichetelor anticriză este gata, banii pentru acordarea tichetelor îi avem, pentru că i-am economisit după ce am stopat  contractele supraevaluate date de fostele administrații locale către firmele de partid. De acum totul depinde de votul consilierilor locali dacă își doresc sau nu ca cetățenii din Sectorul 1 să beneficieze de facturi mai mici la energie", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.   

Potrivit regulamentului, tichetul valoric va putea fi folosit exclusiv pentru achiziționarea de la operatorii economici participanți de: echipamente, soluții, materiale și servicii pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, precum și pentru certificarea performanței energetice a clădirilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, tichetul va putea fi folosit de către persoanele fizice, individual sau prin asociere, în familie sau la nivel de locuințe colective. Potrivit Regulamentului de acordare a tichetelor elaborat de către specialiștii administrației locale, prin locuință colectivă se înțelege "un grup de locuințe/apartamente având mai mulți proprietari diferiți, amplasate într-o singură construcție rezidențială (bloc, casă etc)".

După calculele specialiștilor din Primărie, de acest tichete vor beneficia aproximativ 208.000 persoane, iar bugetul estimat este de 208 milioane lei.

Obiectivele acestor măsuri locale anticriză constau în creșterea eficienței utilizării energiei, stimularea producerii locale de energie din surse regenerabile, creșterea gradului de conștientizare și reducerea fenomenului de sărăcie energetică, precum și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cine poate beneficia de aceste tichete?

Înscrierea în acest program se va face prin accesarea aplicației informatice ("Platforma"). După completarea formularului online de către solicitant, formularul este procesat, iar participanții eligibili sunt notificați prin SMS. Tichetul propriu-zis ajunge prin poștă cu semnătură de primire pe scrisoarea de transport.

Se pot înscrie în acest program persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 Au vârsta de minimum 18 ani împliniți la data înscrierii în Platformă;
 Sunt cetățeni români sau cetățeni membri ai unui stat membru al Uniunii Europene și au, după caz: (i) domiciliul  în Sectorul 1 al Municipiul București la data înscrierii sau (ii) au reședința în Sectorul 1 al Municipiului București la data înscrierii, după cum rezultă din viza de flotant aplicată cel târziu la data de 01.11.2022;
 Au un buletin/carte de identitate valabil/ă în momentul înscrierii în Platformă;
 Nu au calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, de Primar sau de Viceprimar al Sectorului 1 al Municipiului București sau de soţ/soţie, rude ori afini până la gradul I inclusiv, cu acesta/aceasta, în momentul transmiterii solicitării de înscriere în Platformă.

IMPORTANT:
 Perioada de înscriere este de maximum 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a măsurilor, în limita bugetului alocat;
 Carnetele de tichete vor  fi  expediate  prin  poștă/curier  la  adresele  de domiciliu/ reședință/ corespondență ale Participanților, cu semnătura de primire pe Scrisoarea de transport;
  Un participant la acest program nu poate cumula mai multe carnete de tichete, acesta fiind beneficiarul unui singur carnet de tichete;
 Tichetul este utilizabil exclusiv de către beneficiar, în baza actului de identitate, în limita valorii acestuia, în perioada de valabilitate a tichetului;
 Tichetul nu este transmisibil;
 Este interzisă folosirea tichetelor în scopul achiziționării altor bunuri sau servicii decât cele prevăzute în Regulament, precum și vânzarea acestora către terțe persoane fizice sau juridice;
 Tichetele vor putea fi folosite numai la operatorii economici, prevăzuți în lista care urmează să fie afișată ulterior pe Platforma online;
 În Regulamentul supus dezbaterii publice, este descris în amănunt ce condiții trebuie să îndeplinească un operator economic pentru a participa la acest proiect;
 Măsurile se vor aplica până la data de 15 Noiembrie 2023.

Mai multe detalii legate de acest proiect și despre modul de utilizare al platformei puteți afla sunând la numărul de telefon  0800.800.063 sau la e-mail: 
registratura@primarias1.ro.

Acordăm ajutoare de încălzire și exclusiv pentru persoanele cu venituri reduse

Reamintim faptul că, în paralel cu această măsură, în perioada sezonului rece, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Sector 1 acordă ajutor de încălzire și supliment pentru energie pentru persoanele cu venituri reduse. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023, iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Mai multe informații pot fi obținute accesând următorul link: http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=131
Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro