Data: 30.05.2023

Am obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. “La Sectorul 1 lucrăm pentru comunitate și nu pentru grupuri organizate”

Primăria Sectorului 1  a implementat un amplu program de prevenire a faptelor de corupție în rândul propriilor angajați și este una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. Este vorba despre certificarea SR-ISO 37001:2017 care a fost obținută în urma derulării proiectului cu finanțare europeană  "Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie", Cod MySMIS 152134/ SIPOCA 1151.

Conferința de închidere a proiectului derulat în perioada martie 2022 – mai 2023 de către Primăria Sectorului 1 în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, a avut loc în data de 29 mai 2023 la sediul administrației locale a Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr.9.

"Sunt mândră că am obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, pentru că suntem una din primele administrații locale din România care obține această certificare. A fost mult de muncă, am schimbat proceduri operaționale de lucru, au fost stabilite măsuri preventive anticorupție la nivelul aparatului de lucru din subordine, am creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul Primăriei,  am făcut o campanie de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție, iar un număr de 60 de funcționari publici au susținut cursuri de formare/instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității cu experți din cadrul DGA. Corupţia constituie o ameninţare pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului, echităţii sociale şi a justiţiei, erodează principiile unei administraţii eficiente, subminează economia de piaţă şi pune în pericol stabilitatea instituţiilor statale", a   precizat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Proiectul a avut ca scop susținerea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în ceea ce privește creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției pe termen lung prin realizarea unor activități specifice care se încadrează în Axa prioritară 2 ("Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente") și care contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 2.2 ("Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice").

Ce s-a obținut prin proiect?

- Au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
- A fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
- Au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție;
- 60 de persoane au fost certificate în urma participării la activitățile de  formare/instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității;
- A fost obținută certificarea SR-ISO 37001:2017 – Sistem de management anti-mită la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.

"În administrație ducem lupte zi de zi pentru a face reformă, pentru a schimba mentalități și metehne vechi. În Primăria Sectorului 1 au dispărut plicurile, promisiunile penale, comisioanele, intervențiile politice, contractele supraevaluate și diamantele cumpărate din bani publici. Avem nevoie de funcționari publici care respectă la literă principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. La Sectorul 1 avem toleranță zero la corupție, aici lucrăm pentru comunitate și nu pentru grupuri organizate", a mai afirmat primarul Clotilde Armand.

Valoarea totală a proiectului: 358.225,25 lei, din care:

- valoarea finanțării nerambursabile este de 335.069,01 lei;
- contribuția Primăriei Sectorului 1: 5.387,65 lei;
- contribuție proprie a partenerului  1 - Direcția Generală Anticorupție: 17.768,59 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro