Data: 31.05.2023

Am debirocratizat și digitalizat cu fonduri europene asistența socială din Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 beneficiază de un registru unic electronic al serviciilor de asistență socială și de o arhivă retrodigitalizată  pe o perioadă de 10 ani, care a fost pusă la dispoziție echipelor Biroului Autoritate Tutelară și Compartimentului Fond Imobiliar din cadrul instituției. Este vorba de nu mai puțin de 6696 de pagini pentru Biroul Autoritate Tutelară și 122.269 de pagini pentru Compartimentul Fond Imobiliar.

Această debirocratizare și digitalizare fără precedent a serviciilor de asistență socială fost obținută în urma derulării, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a proiectului cu finanțare europeană "Instrumente pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1", Cod MySMIS 136166/SIPOCA 856.

Conferința de închidere a acestui proiect a avut loc în data de 30 mai 2023 la  sediul administrației locale a Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr.9. Scopul acestui proiect a constat în creșterea eficienței serviciilor de asistență socială ale Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti atât prin Aparatul de Specialitate al primarului Sectorului 1  cât și al structurilor subordonate Consiliului Local precum și creșterea gradului de acces al cetățenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea unor instumente digitale performante și rapide care simplifică și accelerează fluxul de lucru și implicit capacitatea de răspuns și soluționare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Principalele rezultate ale Proiectului au fost următoarele:

- Crearea unui registru unic electronic al serviciilor de asistență socială – E-SAS1. Este vorba despre un registru electronic interoperabil, cu interfață unică care asigură interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale și care standardizează tipurile de date și extinde sistemului informatic de gestiune a beneficiilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București. Platforma registrului este accesibilă pentru cetățeni accesând următorul link: https://digitalizare.dgaspc-sectorul1.ro/
- A fost creată o arhivă unică prin digitalizarea arhivelor de la nivelul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Sector 1 al Municipiului București (scanarea documentelor, indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date). Arhiva retrodigitalizată conține dosarele pe o perioadă de 10 ani (2012-2022) și a fost pusă la dispoziția echipelor din cadrul  Biroului Autoritate Tutelară și Compartiment Fond Imobiliar din cadrul instituției. Este vorba de nu mai puțin de 6696 de pagini pentru Biroul Autoritate Tutelară și 122.269 de pagini pentru Compartimentul Fond Imobiliar;
- Dotarea cu echipamente informatice moderne a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Principiile care au fost promovate în cadrul proiectului "Instrumente pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1" au fost egalitatea de gen, nediscriminarea, acesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, protecția biodiversității, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și reziliența la dezastre.

Buget total al proiectului este de 2.192.099,94 lei, din care 2.148.257,94 lei finanțare nerambursabilă și 43.842,00 lei valoarea contribuție proprie, din care:
- 1.093.188,38 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;
- 1.055.069,56 lei echivalentă cu 98% maximum din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro