Atribuţiile viceprimarului

1. DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ:
COMPARTIMENTUL DE STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILĂ, PROGRAME, PROIECTE ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL;
SERVICIUL ADMINISTRATIV;
COMPARTIMENTUL FOND IMOBILIAR;
SERVICIUL AUTORIZAȚII DE FUNCTIONARE ȘI SERVICII PUBLICE.

2. ARHITECT ŞEF:
BIROUL REGLEMENTARI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ;
BIROUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚII CLASA A;
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚII CLASA B;
SERVICIUL AUTORIZAȚII, LUCRARI EDILITARE, INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ;
COMPARTIMENTUL PUBLICITATE ȘI AUTORIZĂRI;
COMPARTIMENTUL INFORMARE URBANISTICĂ.

3. DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC:
SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ;
COMPARTIMENTUL STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ;
SERVICIUL CONTABILITATE;
COMPARTIMENTUL FINANCIAR.

4. DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1;

5. POLITIA LOCALA;

6. CENTRUL CULTURAL;

7. ADMINISTRATIA PIETELOR;

8. FUNCTIONAR DE SECURITATE.