Atribuţiile viceprimarului
- Ramona Porumb -

Coordonarea activității curente, îndrumarea, verificarea și semnarea, după caz, a tuturor actelor administrative, documentelor, procedurilor etc. emise de către:
  1. Administrația Domeniului Public Secor 1;
  2. Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare civilă Sector 1;
  3. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1;
  4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
  5. Serviciul Registratură, Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
  6. Complexul Multifuncțional Caraiman.