Centenar 2017-2020

Sectorul 1 al Municipiului București are plăcerea de a lansa programul de finanțare nerambursabila “Centenar Pentru Toți sesiunea 2017-2020”

Urmare a noii hotărari de consiliu local privind modificarea și completarea HCL 409/2017, în conformitate cu procesul verbal nr. 73/29.03.2017 încheiat de către membrii comisiei Centenar, se prelungește data de depunere a proiectelor pana la data de 16.04.2018 (inclusiv) orele 16.30.
De îndată ce se va primi forma finală a noii HCL aceasta se va publica in aceasta secțiune.

Alături găsiți:

A. Hotărârea de Consiliu Local nr. 409/2017 ce conține:

  • Normele metodologice privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finantări nerambursabile, pentru sesiunea 2017-2020, în cadrul Programului CENTENAR Pentru Toți sesiunea 2017-2020, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor;
  • Cererea de finanțare împreună cu Declarația pe proprie răspundere;
  • Contract de finanțare;
  • Grilă de evaluare a ofertelor culturale din domeniile cultură scrisă, artele spectacolului, educație, patrimoniu imaterial, arte plastice și arte vizuale – Programul CENTENAR Pentru Toți - sesiunea 2017-2020;

B. Formularul cererii de finanțare și al declarației pe proprie răspundere.

C. HCL 72/21.03.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.409 / 28.11.2017 pentru acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”.


Rezultatele obținute în urma evaluării Comisiei de selecție afisate azi 12.06.2018 orele 16.00

În urma analizei ofertelor culturale depuse în cadrul programului “Centenarul pentru Toți sesiunea 2017-2020” și a completării grilelor de evaluare (Anexa nr.4 la Normele Metodologice), proiectele au obținut următoarele punctaje:

TABEL CU PUNCTAJELE OBȚINUTE

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul “Centenarul pentru toți sesiunea 2017-2020”, Art.10 din Anexa nr.1, bugetul alocat este de 4.500.000 lei/an (2018-2019)

În acest sens, pentru a ne încadra în bugetul stabilit, propunerile de proiecte care urmează să primească finanțare în vederea implementării se află la pozițiile 1-11. Acestea urmează să fie înaintate spre aprobare Consiliului Local, vor fi susținute de solicitanții finanțării și se vor aproba individual prin votul consiliului.

Menționăm că proiectele au fost evaluate individual de către 11 membri ai comisiei de selecție, punctajul final reprezentând media celor 11 punctaje acordate.

Conform Dispoziției Nr.1707/11.05.2018, din comisia de selecție a ofertelor culturale fac parte următorii membri:
Tudose Cristian
Vieru Manuel Augustin
Todea Steluța
Munteanu Răzvan Aurelian
Sebastian Ana-Maria
Dumitrescu Mircia
Fernoagă Cătălina
Cristescu Ioan
Gheboianu Matei
Bălășoiu Gheorghe
Popa Daniela

În conformitate cu prevederile art.24 din Anexa nr.1 la HCL S1 nr.409/2017 puteți formula contestație asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea sesiunii de selecție în termen de cel mult două zile de la data aducerii la cunoștință publică a rezultatului selecției.

Contestațiile pot fi depuse la Registratura Primăriei Sectorului 1.

Centenar 2017-2020https://www.primariasector1.ro/images/afis centenar.jpg