Centrul Cultural al Sectorului 1

Director: Vicențiu Speriatu


Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, instituție publică de cultură, de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local Sector 1, s-a înființat prin Hotărârea de consiliu nr. 193/30.06.2017 și are drept principal scop organizarea și promovarea activităților social culturale, artistice, de tineret, educaționale non-curriculare, sportive și religioase. De asemenea, Centrul Cultural al Sectorului 1 dezvoltă relații internaționale în conformitate cu obiectul său de activitate, încheie parteneriate și cooperează cu instituții și organisme similare din țară și din străinătate.

Adresa: Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București

Email: secretariat@ccs1.ro

Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/ccsector1/

Site: https://www.ccs1.ro