Comisii de specialitate

Comisiile constituite la nivelul Compartimentului Fond Imobiliar

  • Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 104/28.07.2016.

Membrii comisiei:

- președinte Daniela Popa, Viceprimar al Sectorului 1;

- membru titular Virgil Mădălin Olteanu – consilier local;

- membru titular Florea Iordan – consilier local;

- membru titular Alexandru Ștefan Deaconu – consilier local;

- membru titular Rusu Oana Marinela – reprezentantul Compartimentului Fond Imobiliar;

- membru titular Mariana Ionescu – consilier juridic , Serviciul Contencios Administrativ, Juridic;

- membru titular Doina Rozetty Prescură – șef Serviciul Prevenire în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1.


  • Comisia Sectorului 1 pentru verificarea conformității situației locative conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/31.08.2016

Membrii comisiei:

- președinte Daniela Popa, Viceprimar al Sectorului 1;

- membru titular Virgil Mădălin Olteanu - consilier local;

- membru titular Mihail Teodor Purcărea - consilier local;

- membru titular Florea Iordan - consilier local;

- membru titular Dorina Luminița Bănișor - consilier local;

- membru titular Dumitrașcu Răzvan - reprezentantul Poliției Locale a Sectorului 1;

- membru titular Todiraș Bogdan - reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

- membru titular Georgeta Voicilă - reprezentantul Compartimentului Fond Imobiliar.

  • Comisia Sectorului 1 de soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/28.07.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 43/27.02.2018

Membrii comisiei:

- președinte Zamfir Victor – consilier local;

- membru titular Ivan Dana – reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector1;

- membru titular Crivineanu Alina Alexandra – consilier juridic în cadrul Serviciului Contencios, Administrativ, Juridic.