Criterii de atribuire

Sistemul de atribuire a locuințelor sociale

Atâta timp cât cerea de locuințe din fondul locativ de stat depășește numărul de locuințe disponibile, sistemul de atribuire a acestora reprezintă una dintre cele mai importante componente ale sistemului de locuințe sociale. În România, acest proces este reglementat prin Legea Locuinței 114/1996 (cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice).

Procedura de atribuire a locuințelor sociale presupune patru etape:

  1. Verificarea eligibilității dosarelor (dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin lege);
  2. Stabilirea de către Consiliul Local a unor criterii în funcție de care se stabilește cine are prioritate pe lista de așteptare;
  3. Analiza anuală a dosarelor în funcție de criteriile stabilite de către Consiliul Local și definitivarea listei de priorități;
  4. Locuințele pot fi atribuite doar dacă există un stoc valabil pentru circumstanțele aplicantului.

Criterii 2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din 31.10.2017 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare.