Hotărârile Consiliului Local în anul 2023

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 06.01.2023
 • privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA S.R.L
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2023
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3 – Strada Bujorului”, Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Nuferilor”, Sectorul 1, București . - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Drumul Nicolae Șuțu”, Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Cretei”, Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Berca” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Biborțeni” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Zăpada Mieilor”, Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Cărbunarilor” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Heliului” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Simeria” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Trifești” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Văliug” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 - Strada Zeletin” , Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.01.2023
 • privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Gârlei nr.34, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 31.01.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 88 din 23.03.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă”, situat în Aleea Teișani nr. 312-324, Sectorul 1 .
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 16.02.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, proiectare și execuție „Modernizarea si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 2– Strada Elena Pleșoianu”, Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 16.02.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 2– Strada Dumitru Zosima ”, Sectorul 1, București - Descarca anexe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 16.02.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023, cu modificări și completări
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 24.02.2023
 • privind darea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 a imobilului situat în Strada Stoica Ludescu nr. 80, Sector 1, București, în vederea amenajării unei parcări de reședință.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 01.03.2023
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 31/28.01.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 01.03.2023
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1, cu modificările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 01.03.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 / 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor cu titlul “Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București” – Runda a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 01.03.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 147 / 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor cu titlul “Renovarea energetică moderată a clădirilor publice a clădirilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București - Runda a II-a” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice