Întrebări frecvente


Reabilitarea termică?

Vrei să îţi cunoşti situaţia juridică a terenului?

Vrei să depui o reclamaţie pe teme urbanistice?

Nu ştii unde îţi poţi plăti taxele pentru certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire?

Vrei să ştii care sunt actele necesare pentru obţinerea unei locuinţe din fondul de stat?

Te deranjează un câine fără stăpân de pe strada ta?

Ţi-a fost ridicat autovehiculul deoarece a fost parcat neregulamentar?

Îti vrei drepturile băneşti pentru creşterea copilului?

Vrei să obţii o audienţă la Primarul Sectorului 1?

Cum se poate obține autorizarea "adunărilor publice": mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi alte evenimente?

Cum se poate obține autorizarea operațiunilor de filmare sau fotografiere profesionistă în zonele aparținand domeniului public?

În atenţia solicitanţilor care formulează propuneri de finanţare a unor programe/proiecte în domeniile "Cultural", "Educaţie", "Social", "Sport", "Protecţia Mediului", "Culte Religioase" şi altele asemenea

În atenţia solicitanţilor care formulează propuneri de derulare a unor proiecte "culturale", "educaţionale", "sociale", "sportive" şi altele asemenea, în spaţii publice din raza teritorială a Sectorului 1 Bucureşti
Reabilitarea termică?Raspuns:


CUI SE ADRESEAZĂ PROGRAMUL NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

Asociaţiilor de proprietari care doresc să crească performanţa energetică a blocurilor de locuinţe care au fost construite pe baza unui proiect elaborat în perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de încalzire al acestora.


CE PRESUPUNE REABILITAREA TERMICĂ?

• izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului;
• înlocuirea ferestrelor întregului bloc şi a uşilor exterioare existente cu unele superioare calitativ, care vor izola mai bine fiecare încapere;
• termo-hidroizolarea acoperişurilor sau a terasei/termoizolarea planşeului de peste ultimul nivel, în cazul existenţei sarpantei;
• izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
• demontarea instalaţiilor şi echipamentelor aflate pe faţadele si terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
• lucrări de refacere a finişajelor anvelopei.

În funcţie de rezultatele expertizei tehnice şi auditului energetic efectuat asupra blocului, la aceste lucrări se mai pot adauga :

• reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
• intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încalzirea spaţiilor comunale blocului de locuinţe.


CARE SUNT PRINCIPALELE OBIECTIVELE ALE PROGRAMULUI NATIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

• Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă si confort termic;
• Reducerea pierderilor de caldură şi a consumurilor energetice;
• Reducerea costurilor de intreţinere pentru încalzire şi apa calda de consum;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.


DE CE SĂ INVESTIM IN REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINŢEI?

Există foarte multe argumente care pledeaza pentru reabilitarea termică a blocului in care locuiţi. Enumerăm doar câteva dintre ele:

• reducerea cheltuielilor la intreţinere, pentru plata energiei termice, datorită scaderii importante a pierderilor de caldură şi prin aceasta a consumului;
• îmbunătăţirea condiţiilor de confort în apartamentul dumneavoastră;
• creşterea valorii apartamentului dumneavoastră.


CÂT COSTĂ REABILITAREA TERMICĂ?

• 50% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul de reabilitare termică.
• 30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul de reabilitare termică.
• 20% de la asociaţia de proprietari.


Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 numărul 3 din data de 31.01.2008 se aprobă preluarea de catre Consiliul Local al sectorului 1 a finanţării cheltuielilor ce revin in sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a cladirilor de locuit multietajate.

Vrei să îţi cunoşti situaţia juridică a terenului?Raspuns:


Adresează-te Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Evidenţă Imobiliară şi Cadastrală, Primaria Sectorului 1 deţinând situaţia cadastrală intocmită pe bază declarativă la nivelul anului 1986.

Vrei să depui o reclamaţie pe teme urbanistice?Raspuns:


Pentru asta trebuie să adresaţi o solicitare in scris Direcţiei Inspecţie, cu sediul in Str. Pechea, Nr. 20, tel. 021/308.04.31. În termenul legal inspectorii din cadrul direcţiei menţionate vor face verificările necesare si veţi primi un raspuns în scris la domiciliul dumneavoastră.

Nu ştii unde îţi poţi plăti taxele pentru certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire?Raspuns:


Toate taxele pentru obţinerea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire se pot achita la unul dintre sediile DITL S1. Punctele de lucru DITL S1 sunt următoarele:
1 - Piaţa Amzei, Nr. 13.
2 - Bd. Banu Manta, Nr. 9
3 - Calea Griviţei, Nr. 208-210
4 - Str. Pajurei, Nr. 13
5 - Str. Borşa, Nr. 27.

Vrei să ştii care sunt actele necesare pentru obţinerea unei locuinţe din fondul de stat?Raspuns:


Accesează pagina: Acte necesare pentru obţinerea unei locuinţe sociale.

Te deranjează un câine fără stăpân de pe strada ta?Raspuns:


Bucureştenii din Sectorul 1 pot solicita ridicarea câinilor fără stăpân la numarul de telefon 021.9540 - Telefonul Cetăţeanului.

Îţi vrei drepturile băneşti pentru creşterea copilului?Raspuns:


Pentru asta trebuie să te adresezi Serviciului Alocaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1, cu sediul în Mareşal Averescu, Nr. 17, Telefon 021/222.99.83.

Vrei să obţii o audienţă la Primarul Sectorului 1?Raspuns:


Înscrierea în audienţă la Primarul Sectorului 1 este una din atribuţiile Serviciului Secretariat General. Acest serviciu îşi desfăşoară activitatea în cadrul Primăriei Sectorului 1, cu sediul în Bd. Banu Manta, nr. 9, Telefon 021/319.10.41.

Cum se poate obține autorizarea "adunărilor publice": mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi alte evenimente?Raspuns:


Descărcați de aici documentul cu informațiile detaliate.

Cum se poate obține autorizarea operațiunilor de filmare sau fotografiere profesionistă în zonele aparținand domeniului public?Raspuns:


Descărcați de aici documentul cu informațiile detaliate.

În atenţia solicitanţilor care formulează propuneri de finanţare a unor programe/proiecte în domeniile "Cultural", "Educaţie", "Social", "Sport", "Protecţia Mediului", "Culte Religioase" şi altele asemeneaRaspuns:


Descărcați de aici documentul cu informațiile detaliate.

Fișiere atașate:

Scris inaintare
Fisa de inscriere a proiect
Calendar activ
CVechipa-proiect
Decl pv eligibilit
Decl confl interese beneficiar
Buget estimat
Decl impart comisie
Protocol
Scris depunere Raport
Formular raport

Hotararea Consiliului local nr. 124/2015 poate fi consultata aici

În atenţia solicitanţilor care formulează propuneri de derulare a unor proiecte "culturale", "educaţionale", "sociale", "sportive" şi altele asemenea, în spaţii publice din raza teritorială a Sectorului 1 Bucureşti"Raspuns:


Descărcați de aici documentul cu informațiile detaliate.

Fișiere atașate:

Scrisoare de înaintare
Declaratie Acord Primar General
Declaratie protejare spatiu verde
Declaratie avize şi autorizaţii acte comert
Declaratie autorizaţia neexclusivă de la UCMR
Declaratie ref ordine si liniste pubica cf. Lege 61-1991
Declaratie plata taxa ocupare domeniu public