Strategia pentru dezvoltare durabilă

GL1_Protectie si incluziune, Locuire
GL2_Educatie, cultura, sport si cercetare inovare
GL3_Sanatate si bunastare
GL5_Mediu, energie, protecția animalelor
GL6 Muncă decentă şi creştere economica
GL7 Siguranta cetatenilor si Buna Guvernare