Strategia pentru dezvoltare durabilă

Raport activitate A2 Educatie, Cultura, Sport, Cercetare Inovare
Raport activitate A2 Sanatate si bunastare
Raport activitate A2 Urbanism, Infrastructura si Locuri de Joaca
Raport de activitate A2 Dezvoltare economica si Munca Decenta
Raport de activitate A2 Mediu, Energie si Protectia Animalelor
Raport de activitate A2 Protectie si Incluziune Sociala, Locuire
Raport de activitate A2 Siguranta cetateanului si Buna Guvernare